Welkom en schrijf je in op het Sociaal Werk Portaal

Klik hier voor het laatste nieuws

Sociaal werk professionals kunnen zich hier registreren en een competentieprofiel van zichzelf opstellen. Om elkaar te kunnen vinden, elkaar te ontmoeten, informatie uit te wisselen. Op basis van je aandachtsgebied, kennis, ervaring, kwalificaties, persoonlijke interesse, ambities, doelen, dromen en wensen voor de toekomst.

Het sociaal maatschappelijk domein verandert, werknemers vanuit verschillende instellingen vormen wijk- of gebiedsteams, er ontstaan netwerkorganisaties. Werknemers zijn meer en meer zelf verantwoordelijk voor het op peil houden van hun competenties en kennisniveau. Op dit platform ontmoet en versterk je elkaar daarin.